Ngày 17 tháng 6 năm 1929

☀ Thứ Hai
17
🌙 Tháng Năm
11
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Mang Chủng
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Tỵ
Tháng Canh Ngọ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm