Ngày 17 tháng 6 năm 1960

☀ Thứ Sáu
17
🌙 Tháng Năm
24
Năm Canh Tí
Tiết Mang Chủng
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tí
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm