Ngày 17 tháng 7 năm 1928

☀ Thứ Ba
17
🌙 Tháng Sáu
1
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm