Ngày 17 tháng 8 năm 1963

☀ Thứ Bảy
17
🌙 Tháng Sáu
28
Năm Quý Mão
Tiết Lập Thu
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thìn
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm