Ngày 17 tháng 9 năm 1940

☀ Thứ Ba
17
🌙 Tháng Tám
16
Năm Canh Thìn
Tiết Bạch Lộ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm