Ngày 17 tháng 9 năm 2010

☀ Thứ Sáu
17
🌙 Tháng Tám
10
Năm Canh Dần
Tiết Bạch Lộ
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Ngọ
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm