Ngày 18 tháng 1 năm 1929

☀ Thứ Sáu
18
🌙 Tháng Chạp
8
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Ất Sửu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm