Ngày 18 tháng 1 năm 1935

☀ Thứ Sáu
18
🌙 Tháng Chạp
14
Năm Giáp Tuất
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Đinh Sửu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm