Ngày 18 tháng 1 năm 1940

☀ Thứ Năm
18
🌙 Tháng Chạp
10
Năm Kỷ Mão
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thân
Tháng Đinh Sửu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm