Ngày 18 tháng 11 năm 1940

☀ Thứ Hai
18
🌙 Tháng Mười
19
Năm Canh Thìn
Tiết Lập đông
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Sửu
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm