Ngày 18 tháng 11 năm 1992

☀ Thứ Tư
18
🌙 Tháng Mười
24
Năm Nhâm Thân
Tiết Lập đông
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tuất
Tháng Tân Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm