Ngày 18 tháng 11 năm 2024

☀ Thứ Hai
18
🌙 Tháng Mười
18
Năm Giáp Thìn
Tiết Lập đông
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tuất
Tháng Ất Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm