Ngày 18 tháng 12 năm 1929

☀ Thứ Tư
18
🌙 Tháng Mười Một
18
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Đại Tuyết
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Dậu
Tháng Bính Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm