Ngày 18 tháng 2 năm 1925

☀ Thứ Tư
18
🌙 Tháng Giêng
25
Năm Ất Sửu
Tiết Lập Xuân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Dậu
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm