Ngày 18 tháng 2 năm 1928

☀ Thứ Bảy
18
🌙 Tháng Giêng
27
Năm Mậu Thìn
Tiết Lập Xuân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm