Ngày 18 tháng 2 năm 1929

☀ Thứ Hai
18
🌙 Tháng Giêng
9
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Lập Xuân
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Bính Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm