Ngày 18 tháng 3 năm 1928

☀ Chủ Nhật
18
🌙 Tháng Hai
27
Năm Mậu Thìn
Tiết Kinh Trập
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm