Ngày 18 tháng 4 năm 1925

☀ Thứ Bảy
18
🌙 Tháng Ba
26
Năm Ất Sửu
Tiết Thanh Minh
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thân
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm