Ngày 18 tháng 5 năm 1925

☀ Thứ Hai
18
🌙 Tháng Tư
26
Năm Ất Sửu
Tiết Lập Hạ
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Dần
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm