Ngày 18 tháng 5 năm 1928

☀ Thứ Sáu
18
🌙 Tháng Ba
29
Năm Mậu Thìn
Tiết Lập Hạ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Bính Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm