Ngày 18 tháng 5 năm 1933

☀ Thứ Năm
18
🌙 Tháng Tư
24
Năm Quý Dậu
Tiết Lập Hạ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thân
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm