Ngày 18 tháng 7 năm 1925

☀ Thứ Bảy
18
🌙 Tháng Năm
28
Năm Ất Sửu
Tiết Tiểu Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mão
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm