Ngày 18 tháng 7 năm 1929

☀ Thứ Năm
18
🌙 Tháng Sáu
12
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Tiểu Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tí
Tháng Tân Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm