Ngày 18 tháng 7 năm 1960

☀ Thứ Hai
18
🌙 Tháng Sáu
25
Năm Canh Tí
Tiết Tiểu Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mùi
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm