Ngày 18 tháng 7 năm 2010

☀ Chủ Nhật
18
🌙 Tháng Sáu
7
Năm Canh Dần
Tiết Tiểu Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm