Ngày 18 tháng 8 năm 1933

☀ Thứ Sáu
18
🌙 Tháng Sáu
27
Năm Quý Dậu
Tiết Lập Thu
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thìn
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm