Ngày 18 tháng 8 năm 1960

☀ Thứ Năm
18
🌙 Tháng Sáu (nhuận)
26
Năm Canh Tí
Tiết Lập Thu
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Dần
Tháng Quý Mùi nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm