Ngày 18 tháng 9 năm 1955

☀ Chủ Nhật
18
🌙 Tháng Tám
3
Năm Ất Mùi
Tiết Bạch Lộ
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm