Ngày 18 tháng 9 năm 1960

☀ Chủ Nhật
18
🌙 Tháng Bảy
28
Năm Canh Tí
Tiết Bạch Lộ
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm