Ngày 19 tháng 1 năm 1960

☀ Thứ Ba
19
🌙 Tháng Chạp
21
Năm Kỷ Hợi
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Ngọ
Tháng Đinh Sửu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm