Ngày 19 tháng 10 năm 1925

☀ Thứ Hai
19
🌙 Tháng Chín
2
Năm Ất Sửu
Tiết Hàn Lộ
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tí
Tháng Bính Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm