Ngày 19 tháng 10 năm 1933

☀ Thứ Năm
19
🌙 Tháng Chín
1
Năm Quý Dậu
Tiết Hàn Lộ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Nhâm Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm