Ngày 19 tháng 10 năm 1992

☀ Thứ Hai
19
🌙 Tháng Chín
24
Năm Nhâm Thân
Tiết Hàn Lộ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thìn
Tháng Canh Tuất
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm