Ngày 19 tháng 12 năm 1926

☀ Chủ Nhật
19
🌙 Tháng Mười Một
15
Năm Bính Dần
Tiết Đại Tuyết
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Canh Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm