Ngày 19 tháng 12 năm 1960

☀ Thứ Hai
19
🌙 Tháng Mười Một
2
Năm Canh Tí
Tiết Đại Tuyết
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Tỵ
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm