Ngày 19 tháng 12 năm 1989

☀ Thứ Ba
19
🌙 Tháng Mười Một
22
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Đại Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Sửu
Tháng Bính Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm