Ngày 19 tháng 2 năm 1940

☀ Thứ Hai
19
🌙 Tháng Giêng
12
Năm Canh Thìn
Tiết Lập Xuân
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thìn
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm