Ngày 19 tháng 3 năm 1925

☀ Thứ Năm
19
🌙 Tháng Hai
25
Năm Ất Sửu
Tiết Kinh Trập
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Dần
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm