Ngày 19 tháng 3 năm 1960

☀ Thứ Bảy
19
🌙 Tháng Hai
22
Năm Canh Tí
Tiết Kinh Trập
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Ngọ
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm