Ngày 19 tháng 3 năm 2020

☀ Thứ Năm
19
🌙 Tháng Hai
26
Năm Canh Tí
Tiết Kinh Trập
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Dậu
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm