Ngày 19 tháng 4 năm 1926

☀ Thứ Hai
19
🌙 Tháng Ba
8
Năm Bính Dần
Tiết Thanh Minh
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Dần
Tháng Nhâm Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm