Ngày 19 tháng 4 năm 1933

☀ Thứ Tư
19
🌙 Tháng Ba
25
Năm Quý Dậu
Tiết Thanh Minh
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mão
Tháng Bính Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm