Ngày 19 tháng 4 năm 1943

☀ Thứ Hai
19
🌙 Tháng Ba
15
Năm Quý Mùi
Tiết Thanh Minh
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mùi
Tháng Bính Thìn
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm