Ngày 19 tháng 6 năm 1958

☀ Thứ Năm
19
🌙 Tháng Năm
3
Năm Mậu Tuất
Tiết Mang Chủng
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mão
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm