Ngày 19 tháng 6 năm 2020

☀ Thứ Sáu
19
🌙 Tháng Tư (nhuận)
28
Năm Canh Tí
Tiết Mang Chủng
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Tỵ
Tháng Tân Tỵ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm