Ngày 19 tháng 7 năm 1928

☀ Thứ Năm
19
🌙 Tháng Sáu
3
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thân
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm