Ngày 19 tháng 9 năm 1929

☀ Thứ Năm
19
🌙 Tháng Tám
17
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Bạch Lộ
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mão
Tháng Quý Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm