Ngày 19 tháng 9 năm 2020

☀ Thứ Bảy
19
🌙 Tháng Tám
3
Năm Canh Tí
Tiết Bạch Lộ
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Sửu
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm