Ngày 2 tháng 1 năm 1992

☀ Thứ Năm
2
🌙 Tháng Mười Một
28
Năm Tân Mùi
Tiết Đông Chí
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Sửu
Tháng Canh Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm