Ngày 2 tháng 1 năm 2019

☀ Thứ Tư
2
🌙 Tháng Mười Một
27
Năm Mậu Tuất
Tiết Đông Chí
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm